Veembroederhof 119
1019 HD Amsterdam, NL

info@interclavis.nl
+31(0)20 422 35 55

Interclavis > Huis verhuren tips > Opzegging huurovereenkomst

Opzegging huurovereenkomst

Interclavis informeert graag hoe een huurovereenkomst opgezegd kan worden. Er gelden namelijk enkele regels voor zowel de huurder als verhuurder. Als verhuurmakelaar kan Interclavis deze taken op zich nemen.

Een huurovereenkomst dient altijd per aangetekende brief te worden beëindigd met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

 

Huurovereenkomst 12 maanden

Een huurder kan alleen opzeggen door gebruik te maken van de diplomaten clausule met 1 of 2 kalendermaanden opzegtermijn. Een verhuurder kan de huurovereenkomst niet opzeggen. Dit komt door de wettelijke bescherming van de huurder.

 

Huurovereenkomst onbepaalde tijd

Wanneer een huurovereenkomst na 12 maanden wordt verlengt, gaat deze automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd. Voor een huurder geldt dan een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Het opzegtermijn voor de verhuurder is dan 3 (kalender)maanden met een vermeerdering van 1 maand per jaar dat gehuurd is met een maximum van 6 maanden.

De verhuurder dient dan wel een wettelijke geldige reden te hebben om de huurovereenkomst op te zeggen. Voorbeelden van geldige wettelijke redenen zijn wanprestatie van de huurder, bijvoorbeeld door betalingsachterstand of overlast of de verhuurder heeft de woning nodig voor dringend eigen gebruik.

WIJ VERHUREN WONINGEN AAN
logos